EUROPA LEAGUE 4 - HOOGHOUDEN

Voer onderstaande oefeningen uit:

 

Als je EEN opdracht HEBT GEoefend en je kan de oefenvorm goed uitvoeren, dan maak je er een video van en app je die naar je COÖRDINATOR (zie DE LINK HIERONDER).

als je video is goedgekeurd dan mag je een vakje aankruisen op je bingo-kaart!